col•legi san josep gràcia

Objectius

 

 

pla estratègic digital

Objectius

Una vegada hem fet el buidatge de la diagnosi, comencem la següent fase: decidim els objectius de centre per assolir a mig termini (3-4 anys). Tota aquesta informació la podeu trobar al document enllaçat al 1.3 Planificació i seguiment

Tots aquets objectius estan planificats i tenen activitats programades per tal d’assolir-los.

pla estratègic digital

Quins són els nostres objectius?

  • Impulsar un desplegament curricular de la CDA per establir una línia de centre en l’àmbit digital.

  • Desenvolupar plenament el Sites d’EDC i actualitzar-lo per establir línies d’actuació en l’àmbit digital.

  • Difondre la innovació ja existent al centre i incentivar nous projectes innovadors entre el professorat per millorar la seva CD.

  • Fomentar la formació permanent del professorat per millorar la seva CD.

  • Promoure eines d’avaluació formativa consensuada amb l’alumnat perquè aquest sigui conscient del seu procés d’EA

  • Promoure la seguretat i protecció a la xarxa entre l’alumnat per conscienciar dels riscos a la xarxa i de les pantalles.

  • Millorar la comunicació centre-famílies per mantenir la comunitat educativa informada.

  • Capacitar a les famílies en l’ús de l’EVA del centre per tal que puguin ajudar als seus fills/es en les tasques digitals.

  • Promoure la seguretat i protecció a la xarxa entre les famílies per conscienciar dels riscos a la xarxa i les pantalles.

pla estratègic digital

Com hem recopilat tota aquesta informació?

Aquestes 4 fases formaran part del desenvolupament durant tota la creació i revisió de la EDC. Aquest document té la característica de estar viu, això significa que es va modificant segons les necessitats i novetats del centre, any tras any.

SELFIE per les enquestes a l’alumnat, professorat i equip directiu

Enquestes digitals per les famílies i el professorat

pla estratègic digital

Quins han estat els resultats de les enquestes?

En aquesta fase de l’EDC es tracta de recopilar informació detallada sobre les competències digitals al centre en els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre.

SELFIE-report

Els resultats més significatius

Enquesta sobre les competències digitals al professorat

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

6 + 15 =