Carmelites missioneres

Col•legi
Sant Josep Gràcia

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

El nostre repte, aconseguir el millor de cada alumne!

Al Col·legi Sant Josep tenim com a missió l’educació integral dels nostres alumnes, som una escola cristiana que educa en valors.
En un ambient familiar i acollidor, l’alumnat se sent feliç i gaudeix com a protagonista del seu propi aprenentatge. Ens proposem assolir el màxim desenvolupament de les potencialitats i l’èxit educatiu dels nostres alumnes, de manera que esdevinguin persones competents i compromeses socialment. Som un centre que atén la diversitat, una escola inclusiva per convicció; volem donar resposta al fet que tots els alumnes són diferents i tenen diferents maneres d’aprendre. Amb una atenció individualitzada atenem tan als alumnes que requereixen un reforç com als que tenen aptituds per assolir un nivell d’excel·lència.
Ens caracteritzem per ser una escola viva i activa, ens mou el desig d’incorporar a la pràctica educativa idees innovadores i actualitzades.

\

Honest / Assertiu

Sap reaccionar de manera mesurada, equilibrada i assertiva davant d’aquelles situacions que planteja la vida, valorant i escollint la millor de les opcions. Argumenta la presa de decisions, comprèn les dels altres i reconeix l’abast de les seves accions i actuacions.

\

Responsable / Exigent

Participa d’una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional mitjançant la comprensió de les normes de convivència en la societat i entorns laborals així com els conceptes bàsics relatius a l’individu, el grup, l’organització del treball, la igualtat, les dimensions multiculturals i socioeconòmiques de la societat i la identitat cultural per tal de generar una participació compromesa i responsable. S’esforça per aconseguir la millor versió de tot el que fa.

\

Creatiu

Es fa Bones Preguntes per a consolidar aprenentatges profunds posant en moviment diferents llenguatges i codis. Dedica temps a pensar, fer relacions, fer propostes noves, agosarades i creatives.
És capaç d’establir connexions entre diversos sabers.

\

Resilient

Coneix i accepta els seus punts forts i febles. Expressa el que ha après, gestiona les seves emocions per tal de mostrar-se tal i com és fent visibles els seus sentiments i gestionant les seves frustracions. Aprèn i surt reforçat de les situacions difícils

\

Emprenedor

Aplica diferents sabers per construir-ne de nous i aplicar-los de manera lliure i sense tenir por a equivocar-se. Aplica els aprenentatges per a resoldre, argumentar i raonar situacions i problemes quotidians, buscant solucions individualment o treballant en equip de manera creativa

\

Respectuós / Acollidor

És exemple de bon tracte i de bones maneres amb si mateixa, amb les altres persones i amb l'entorn. Contempla i acull totes aquelles opcions, idees i creences de les altres amb una mentalitat oberta al canvi, assertiva i amb facilitat d’adaptació.

\

Proactiu

Identifica, regula i expressa les pròpies emocions i argumenta les seves decisions a partir del reconeixement de les seves fortaleses i debilitats així com de les seves habilitats. Assumeix el risc a equivocar-se, mostrant valentia, autoconeixement i seguretat per desenvolupar-se i seguir aprenent en tots els aspectes de la vida.

\

Comunicador

Escolta activament les idees dels altres amb respecte i atenció, mostrant empatia pel seu entorn. Es comunica i expressa de forma verbal amb fluïdesa en situacions diverses i amb la finalitat d’adaptar la seva comunicació als requisits de la situació de manera efectiva i socialment positiva tot i apreciant la diversitat cultural.

\

Flexible

Gestiona quantitats d’informació adquirint conceptes i procediments i interioritza les seqüències d’un procés o d’un sistema adaptant-los a les necessitats del moment. És capaç de modificar la seva manera de fer quan és necessari.

\

Crític

Té criteri propi i sentit comú per expressar-se i actuar sota criteris de justícia social. Mostra sensibilitat a l’hora de raonar i donar arguments per analitzar situacions que requereixen compromís ciutadà des d’una mentalitat oberta, clara i sense prejudicis.

\

Transformador / Compromès

Col·labora i s’implica activament amb el seu entorn proper. Valora i analitza les actuacions de les altres persones, atenent a criteris de justícia de forma empàtica i assertiva, mantenint una ment oberta per compartir experiències diverses i multiculturals amb la finalitat de transformar i millorar la realitat.

\

Constructor de la Pau / Agraït

Coopera i treballa en equip aplicant les habilitats socials, les eines de gestió de conflictes i de negociació, així com la gestió del canvi, l’estrès i la frustració en la seva relació amb les altres, convençut que les opinions del grup milloren les pròpies. Valora tot el que té i transmet aquesta mirada als altres.

Perfil de sortida

El perfil de l’alumne s’entén com la imatge o model que la institució té i estableix per als qui són i els qui aspiren a ser estudiants de la institució. Aquest perfil de sortida implica que el procés d’adquisició de coneixements i competències que comenci en etapes educatives anteriors i progressi seqüencialment amb el punt de mira en el Perfil de sortida. En aquesta infografia en forma d’arbre es poden observar els aspectes clau en els quals el Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres treballa. El nostre perfil de sortida és resultat d’un treball participatiu entre la institució i la comunitat educativa: docents, alumnat i famílies.

Info Curs 23-24

Llibres i Projectes

Documents Escola

Documents Famílies

Projecte Educatiu

Pastoral

Extraescolars-Serveis

Quotes

Nivells

educatius

Llar

Infantil

Primària

últimes

notícies

Carmelitas Europa

Casal d’estiu

portes

Obertes

Llar

Infantil

Primària

ESO

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

10 + 12 =