Col•legi Sant Josep Gràcia

Arts Escèniques

Creativitat

Robòtica

Aprenentatge Cooperatiu

Foment de l’Esport i l’Activitat Física

Escola Plurilingüe

Educació Emocional

Escola Oberta a l’Entorn

Atenció Psicopedagògica i Orientació

Escola Sostenible

Acció Tutorial

Atenció Personalitzada

Pla Lector

Treball per Projectes

Serveis

Equip Humà

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

4 + 12 =