COL•LEGI SANt josep gràcia

Estratègia digital

És la planificació que fem per aconseguir els objectius de centre. L’apartat d’estratègia digital de centre es divideix en 4 fases:
La diagnosi, els objectius, la planificació i el seguiment i l’avaluació.

1.- Diagnosi

Punts forts i febles de l’estratègia digital del nostre centre. Aquesta informació surt de diferents enquestes a les famílies, alumnat i professorat.

2.- Objetius

Què hem de millorar i com?

3.- Planificació i seguiment

Els objectius es reparteixen per àmbits i necessitats. A més a més, es fa un seguiment de les seves aplicacions a l’aula.

4.- Avaluació

Després de l’aplicació es fa una revisió periòdica per veure si els objectius i les necessitats del centre canvien .

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

15 + 10 =