col•legi san josep gràcia

Estratègia
digital

 

 

COL•LEGI SANt josep gràcia

Estratègia digital

És la planificació que fem per aconseguir els objectius de centre. L’apartat d’estratègia digital de centre es divideix en 4 fases:
La diagnosi, els objectius, la planificació i el seguiment i l’avaluació.

1.- Diagnosi

Punts forts i febles de l’estratègia digital del nostre centre. Aquesta informació surt de diferents enquestes a les famílies, alumnat i professorat.

2.- Objetius

Què hem de millorar i com?

3.- Planificació i seguiment

Els objectius es reparteixen per àmbits i necessitats. A més a més, es fa un seguiment de les seves aplicacions a l’aula.

4.- Avaluació

Després de l’aplicació es fa una revisió periòdica per veure si els objectius i les necessitats del centre canvien .

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

8 + 3 =