col•legi san josep gràcia

Diagnosi

 

 

pla estratègic digital

Què és la Diagnosi?

En aquesta fase de l’EDC es tracta de recopilar informació detallada sobre les competències digitals al centre en els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre.

pla estratègic digital

Com hem recopilat tota aquesta informació?

Aquestes 4 fases formaran part del desenvolupament durant tota la creació i revisió de la EDC. Aquest document té la característica de estar viu, això significa que es va modificant segons les necessitats i novetats del centre, any tras any.

SELFIE per les enquestes a l’alumnat, professorat i equip directiu

Enquestes digitals per les famílies i el professorat

pla estratègic digital

Quins han estat els resultats de les enquestes?

En aquesta fase de l’EDC es tracta de recopilar informació detallada sobre les competències digitals al centre en els tres eixos del PEDC: alumnat, docents i centre.

SELFIE-report

Els resultats més significatius

Enquesta sobre les competències digitals al professorat

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

12 + 11 =