El camí cap a una escola per a totes i tots

Fa molts anys que em dedico a l’educació. Tinc tres fills i un d’ells amb diversitat funcional. Sóc mestra i psicòloga de formació i podriem dir que tota la meva vida professional ha girat al voltant de l’atenció a les persones. Actualment he assumit la direcció de l’Escola Sant Josep de Gràcia.

L’Escola Sant Josep de Gràcia, és una escola arrelada al barri. Una escola petita, familiar i molt acollidora.

És un reflex de la seva ubicació: el barri de Gràcia de Barcelona. Un barri de contrastos: gent de tota la vida i molta, molta gent vinguda de llocs diferents, amb realitats molt diverses. Justament això, és l’encant d’aquest barri i també, alhora d’aquesta escola.

Les Germanes Carmelites Missioneres obren aquesta casa farà 145 anys amb l’objectiu de donar resposta a una necessitat d’escolarització del barri. Avui aquest objectiu continua estant ben viu, però es llegeix d’una altra manera.

L’escola Sant Josep actualment té una línia de llar d’infants, d’infantil, de primària i dues de secundària.

La segona línia de secundària es reobre el curs passat perquè el Sant Josep acull Cintra, una escola del Raval que ha de deixar el barri. La incorporació de l’alumnat i sobretot del professorat, ha obert el ventall d’especialització dels docents, tenint ara una nova possibilitat d’oferta d’activitats molt variades a oferir. S’ha creat una oportunitat.

La convivència dels dos claustres de professors no ha portat cap problema, tot el contrari. Els dos equips s’han enriquit mútuament. Uns han aportat la seva experiència a les aules de secundària i els altres han aportat la seva mirada inclusiva i la gestió d’aula amb alumnat amb més dificultats de regulació de la conducta. Podem dir que actualment tenim un únic claustre més especialitzat i preparat per atendre tot l’alumnat a les aules.

Pel que fa a l’alumnat el procés ha tingut dues fases: Una primera fase en la que es mantenen les dues línies separades, però ràpidament es veu que no és la millor solució. El darrer trimestre del curs passat, es “barreja” tot l’alumnat i s’opta per desdoblar en algunes franges determinades o bé, s’opta per la codocència, depenent de les característiques de l’alumnat i del grup.

Aquesta decisió permet atendre de forma individualitzada a l’alumnat i tenim una única escola, amb un únic projecte.

Pel que fa a les famílies el procés ha estat una mica més complexe. Les famílies en un inici, patien pel canvi, no coneixien aquest alumnat i potser, malgrat els esforços la comunicació no va ser del tot encertada. Sovint un projecte nou, que neix no té tots els passos perfectament estructurats, perquè en funció del que va passant, és necessari reajustar el procediment.

I avui que ens trobem?

Ens trobem doncs amb una escola, que per la seva manera de fer, tracta amb alumnat de tot tipus, també aquell que necessita una mica més d’atenció i d’acompanyament.

El professorat és expert en l’atenció individualitzada, programa les activitats en funció de l’alumnat i tota l’escola s’organitza per donar la millor resposta a infants i joves.

Aula d’acollida, desdoblaments, optatives, SIEI suports dins i fora de l’aula, codocències, plans individualitzats, programes d’enriquiment, atenció psicopedagògica, orientació, coordinacions amb tot tipus de serveis externs, adaptació de l’escolaritat a necessitats concretes, acompanyament a l’alumnat i a les seves famílies, educació emocional, acció tutorial intensa…tot plegat fa que l’Escola Sant Josep s’hagi convertit, poc a poc, en un GRAN centre educatiu que respon a les necessitats de l’alumnat d’avui.

Metodologies variades, reptes, propostes diversificades, agrupaments diversos d’alumnes per donar resposta a les diferents situacions d’aprenentatge….Realitats complexes liderades per grans professionals que persegueixen arribar a tothom. Ara més que mai l’expertesa i la professionalitat dels docents és imprescindible, però alhora també ho és l’actitud. Creure fermament que a l’escola amb els suports i els recursos necessaris tots els infants i joves poden trobar el seu camí.

És temps d’aliances i d’unir esforços per gestionar les aules d’avui.

En aquesta línia el Sant Josep vol créixer i proposa una oferta formativa que doni la oportunitat al seu alumnat d’anar decidint el seu futur professional en el temps que necessiti, ajustant l’oferta formativa al procés maduratiu i de decisió de tots i cadascun dels seus i les seves alumnes.

El Sant Josep vol créixer com a centre de segona oportunitat amb l’únic objectiu de donar una resposta educativa adequada a les necessitats dels joves d’avui.

Tenim espai, instal·lacions, alumnat i sobretot un professorat preparat per entomar un repte d’aquestes característiques perquè creu que tots i cadascun dels infants i joves tenen totes les possibilitats del món si el “sistema” s’adapta al que ells i elles necessiten.

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

4 + 12 =