Els nens i les nenes són moviment, són expressió sensomotriu, són comunicació i interacció; estableixen vincles i perceben sensacions, són éssers vivencials. En edats primerenques són capaços de processar una gran quantitat d’informació, la qual els permetrà adquirir nous aprenentatges, ser més capaços i formar part d’un entorn social nou. Així i tot, són molts els menors que porten un ritme de vida accelerat, sense pauses, anant i venint d’un lloc a un altre, amb gran diversitat d’estímuls.

En aquest sentit, els exercicis de relaxació, ajuden als infants a prendre consciència de les seves sensacions, poden afavorir l’eliminació de fatiga i aconseguir un major equilibri de l’estadi emocional. Per aquests motius, saber relaxar-se és un aprenentatge que s’inclou al nostre centre, específicament des d’educació infantil, ja que normalment el comportament de molts infants està relacionat amb el grau d’excitació i el fet de poder aprendre a controlar-la, els ajudarà en un futur a millorar la capacitat d’atenció i concentració.

Fem sessions de ioga mindfulness.