Col•legi Sant Josep Gràcia

LA PRÀCTICA PSICOMOTRIU AUCOUTOURIER (PPA)

Psicomotricitat

Bernat Aucouturier defineix el concepte de psicomotricitat com “una pràctica que ofereix a l’infant la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de la via del cos i el moviment en un dispositiu d’espai i temps”.

Aquesta pràctica és de caràcter relacional i vivenciada. La PPA té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels infants a través del cos a partir d’una concepció global de la persona. Parteix del que l’infant sap fer i pot fer i el psicomotricista, sense una actitud dirigida, intervé a partir del que expressa per tal d’afavorir el seu procés maduratiu.

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ

Ritual d’entrada: És el moment del retrobament i de la preparació de la sessió. Es verbalitzen les absències, es recorden les normes de la sala, s’anticipen accions, es projecta l’activitat, es fan activitats corporals inicials per a disposar el cos a l’acció…

Moment d’impulsivitat: Aquesta fase consisteix en la proposta d’alguna activitat o joc per al desbloqueig tònic i escalfament del cos.

Moment de la vivència sensoriomotriu i de joc simbòlic: És el moment per a l’expressivitat motriu. Permet l’activitat lliure i espontània a través del moviment. Aquets moment és el que ocuparà més temps de la sessió. En el transcurs d’aquest moment sol apreciar-se una evolució en la qual l’activitat sensoriomotriu deixa pas a una activitat presimbòlica, simbòlica o de rol.

Moment de la representació: Després de recollir el material, l’infant podrà expressar davant del grup verbalment o amb materials plàstics la seva vivència a la sala. Ajuda a la descentració i a accedir al pensament.

Ritual de sortida: És el moment on es tanca la sessió i es prepara l’infant per sortir de la sala. Solem fer una relaxació, o ioga o massatges en grup. És el moment de reagrupament i comiat de la sessió

formulari

de contacte

LOPD

1 + 1 =