Les instal·lacions físiques de la nostra Llar reuneixen unes condicions i característiques exteriors i interiors excel·lents per al desenvolupament de les activitats educatives.

Disposem d’un ampli pati amb arbres i plantes, on poder jugar, observar, explorar, experimentar i cercar respostes a les nostres curiositats.

També tenim un petit hortet on plantem, reguem, observem, manipulem i collim els fruits.

És una activitat educativa molt complerta, que permet treballar la psicomotricitat fina i l’educació en valors: respecte a la natura, paciència, responsabilitat…