Col•legi Sant Josep Gràcia

Llegir és un plaer

 Lectoescriptura

La lectoescriptura comença a P3 amb el treball del nom, les lletres inicials, les paraules curtes i llargues, les vocals…

A P4 juguem amb les lletres i comencem a construir paraules amb lletra de pal, iniciem la mecànica de la lectura amb les primeres consonants.

A P5 es fa el treball més reglat de l’aprenentatge de la lectura.

L’infant descobrirà per a què serveix escriure i llegir, manipulant i experimentant en situacions reals i interessants per ells i elles: fem notes a les famílies, llistats…

Al llarg d’aquests cursos, treballem les capacitats imprescindibles per garantir un aprenentatge exitós: coordinació, sentit vestibular madur, sentit tàctil ajustat. En l’àmbit emocional sentir-se capaç de fer les coses, estar motivat amb ganes de superar reptes i aprenentatges. A escala cognitiva tenir predisposició per estar concentrat, memòria visual. Pel que fa al llenguatge saber formular frases i preguntes, ser expressiu i comunicatiu.

Cada nen i nena té el seu procés maduratiu i per tant, arribarà a assolir la lectoescriptura quan estigui preparat.

La lectura a P5

Com s’aprèn a llegir? Com ajudar-los a casa? Els moments de la lectura Tots els nens són diferents, i els seus ritmes també ho són.

1. Lectura síl·labes directes i inverses

2. Lectura de la paraula (diferenciant sil·labes)

3. Lectura global de la paraula amb comprensió

4. Llegeix

formulari

de contacte

LOPD

11 + 9 =