Entenem per període d’adaptació el temps en que l’infant i les educadores es coneixen i s’estableixen els primers contactes i afectes. També és el temps que necessitarà un infant per acostumar-se a un espai que li es completament estrany, amb persones i companys que no coneix, i unes rutines i ritmes diferents de casa.Mares i pares haureu d’acostumar-vos a estar menys estona amb el vostre infant i ell o ella també a estar menys estona amb vosaltres. Tots plegats haureu d’adaptar-vos a l’escola, a la seva organització, a les educadores,…És del tot aconsellable portar a terme el període d’adaptació de manera progressiva, evitant al principi, si és possible, llargues estades de l’infant a l’escola. Cal un temps perquè cadascú trobi el seu lloc.

Cada infant tindrà “el seu temps de període d’adaptació”

Cada infant és únic i necessitarà el seu temps.Cal respectar les necessitats individuals de cada infant i vetllar perquè se senti bé a la llar.Alguns ploren quan l’adult se’n va. Això és una reacció positiva, no preocupant; així expressen que estan en desacord, i és bo que ho facin. També hi ha altres que no ploren, o que ho expressen més tard.L’objectiu de l’escola és afavorir el procés d’acolliment , el qual esdevindrà més planer amb una relació de cooperació i diàleg amb tots vosaltresSi esteu segurs i confiats amb la Llar, amb l’educadora del vostre fill o filla, transmetreu la serenor que afavorirà el procés d’adaptació de l’infant.

El nostre paper no ha de ser evitar-li el conflicte sinó ajudar-lo a superar-ho

A l’infant, el temps d’adaptació li suposa un conflicte però, com a etapa de creixement, cal valorar-lo positivament. Cal mentalitzar-se que és un procés i no és una cosa que pugui fer-se en “quatre dies”. L’infant necessita assimilar a poc a poc la nova situació.Ho poden manifestar de diverses maneres: plorant, alterant el son, canviant el seu estat d’ànim, …La situació d’aquest període és de naturalesa emocional i per tant cada infant el resoldrà per si mateix.

La llar d’infants, un espai nou ple d’estímuls

Els nens i nenes es separen per unes hores del seu entorn familiar.Pel contrari, se li ofereix un espai nou ple d’estímuls agradables i engrescadors per a l’experimentació de formes, colors, sons, materials, etc., que li permetran ampliar el seu àmbit de coneixença i afectivitat. Tot això repercutirà en el seu desenvolupament maduratiu global.

Recursos per una bon període d’adaptació

  • Entrevista personal educadora i família on el tema principal és l’infant, les seves necessitats, moment evolutiu en què es troba, etc. En aquesta entrevista pot estar present el vostre fill o filla que tindrà l’oportunitat de jugar i conèixer l’escola i l’educadora.
  • Les entrades es faran esglaonades per donar als infants nouvinguts l’atenció i l’afecte individualitzat que necessitin.
  • Respectem els objectes que el nen o la nena, els primers dies, puguin portar de casa a l’escola bressol, ja que fan d’enllaç entre un espai i l’altre.
  • Adeqüem l’aula i l’espai en general perquè hi hagi un ambient tranquil, acollidor i càlid.
  • Mantenim un contacte directe i diari amb la família.
  • Cal que us acomiadeu de l’infant, no l’enganyeu, digueu-li que tornareu més tard a buscar-lo.
  • Durant aquest temps procureu no alterar l’ordre de la casa, per exemple, no el canvieu d’habitació.
  • Convé que els xumets i els biberons que portin a la Llar no siguin nous, sinó que ja hagin estat utilitzats.