Informació general del curs:

L’infant de quatre anys coordina ja els seus moviments i les seves percepcions. Això li permet una observació detallada del que l’envolta i fa que demostri una gran curiositat per tot.

Durant aquesta etapa s’avança en la consciència de grup. Té uns amics més estables. És, per tant, notable el progrés en el seu procés de socialització.

Aquest curs, continuarem treballant totes les capacitats dels nostres infants, protagonistes dels seu propi aprenentatge.