Col•legi Sant Josep Gràcia

entorn d’aprenentatge

AMCO

El programa Amco estimula i motiva als nens i nenes a aprendre anglès d’una manera activa, lúdica i divertida a partir de jocs, cançons i activitats segons els interessos dels i les nostres alumnes.

Els principals objectius del mètode Amco són:

 • Despertar l’interès per aprendre anglès.

 • Desenvolupar les destreses bàsiques per comunicar-se en anglès.

 • Enriquir el vocabulari en llengua anglesa a partir d’una exposició continuada.

 • Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes.

 • Fomentar actituds positives envers altres cultures.

Amco és un entorn d’aprenentatge:

 • Actiu

 • Significatiu

 • Autèntic

 • Cooperatiu

Com ho fem?

 • Treball per projectes

 • Rutines diàries (daily routine)

 • Treball cooperatiu

 • Rutines de pensament

 • Ús de les TIC

 • Ús de recursos visuals

 • Listenings

Programa Plurilingüe a Infantil:

 • Amco.

 • Matèries en anglès: Science & Garden, Let’s be creative, Music and movement.

 • Auxiliar de conversa nadiu.

formulari

de contacte

LOPD

13 + 10 =