Projecte educatiu

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - Primària

primaria

Els nous currículums demanen que els mestres ens plantegem el desenvolupament de competències en l’alumnat.

La societat necessita persones capaces d’analitzar críticament la informació i saber actuar eficaçment en situacions diverses. Els coneixements són importants, però també els valors, les habilitats i l’experiència.

Basant-nos en l’educació per a la competència, l’enfocament de la nostra tasca envers els alumnes fomentarà: la integració de coneixements (interdisciplinarietat) en la resolució de problemes, la funcionalitat del coneixement (aplicació a situacions socialment rellevants, imprevisibles) i l’autonomia de l’alumnat per aprendre i per actuar eficaçment.

Les competències que es concreten al currículum són:

  • COMUNICATIVES: Comunicativa lingüística i audiovisual, artística i cultural.
  • METODOLÒGIQUES: Tractament de la informació i competència digital, matemàtica i d’aprendre a aprendre.
  • PERSONAL: d’autonomia i iniciativa personal.
  • CONVIURE I HABITAR EL MÓN: coneixement i interacció amb el món físic, social i ciutadania.

Les hores complementàries, els projectes de Lectura i Multilingüe, i l’aplicació de les TIC a les àrees curriculars, constitueixen un valor afegit que reforça les esmentades competències.

L’equip de mestres de Primària ens plantegem aquest nou repte com una oportunitat de millora, repensant l’acció educativa per tal d’oferir als nostres alumnes un coneixement útil, uns valors i unes habilitats que els facin desenvolupar les seves capacitats, la seva autoestima i créixer com a persones.

Per tal d’assolir els objectius plantejats és imprescindible la col·laboració de les famílies, acceptant les normatives escolars i comprometent-se a fer un seguiment diari del treball i de l’evolució acadèmica dels seus fills.