Projecte educatiu

EDUCACIÓ INFANTIL - Infantil

infantil

El nostre projecte té com a finalitat contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens i nenes, i estimular les seves múltiples intel·ligències:


*Espacial, la capacitat de raonar sobre l'espai i la percepció visual.

*Lògico-matemàtica, la capacitat de raonament lògic i habilitat numèrica.

*Naturista, la capacitat d'observació i estudi de la natura.

*Intrapersonal, la capacitat de reconèixer la pròpia identitat, les emocions...

*Lingüística, la capacitat d'utilitzar el llenguatge.

*Corporal-cinestètica, la capacitat d'utilitzar el propi cos per fer activitats físiques.

*Artística, la capacitat i la sensibilitat d'expressar l'art.


Per treballar tots aquests aspectes, fem servir una metodologia molt activa, basada en les experiències, la manipulació, les activitats ben diverses i el joc. Sempre a la recerca d'un aprenentatge significatiu i amb un gran rigor científic.


Participem en els projectes Multilingüe i Lectura del centre.


Aprofitant que, al llarg d'aquesta etapa, el nen desenvolupa especialment la curiositat, la interacció i la comprensió de l'entorn, el motivem perquè sigui capaç d'anar prenent decisions, de resoldre problemes, d'anar adquirint un cert grau d'autonomia, responsabilitat i iniciativa.


Tanmateix, afavorim que els nens i nenes aprenguin a col·laborar, a relacionar-se amb els altres i a respectar les normes de convivència.