Actualitat - Parc arqueològic de Gavà, alumnes 1ESO - 17/04/2019

Parc arqueològic de Gavà. Col·legi Sant Josep. Carmelites Missioneres Gràcia

Alumnes de 1ESO descobreixen el mode de vida dels habitants neolítics de Gavà de fa sis mil anys.

Seguint tècniques arqueològiques interpreten restes òssies humanes i animals, de ceràmica, eines i altres estris de la vida quotidiana i del treball minaire d’extracció de la variscita.

Com a recompensa a una feina molt ben feta han gaudit també d’una bona estona a la vora del mar...