Actualitat - Certificat Homologació AMPA - 14/02/2018

Certificat homologació AMPA Col·legi Sant Josep Grącia

A l’AMPA del Sant Josep li ha estat lliurat el certificat d’homologació d’entitats que promouen activitats esportives adreēades a infants i joves de Barcelona.