Actualitat - Analitzem els espais amb soroll - 04/04/2016

El Col·legi Sant Josep surt  a les notícies E+S !!!

L’alumnat del col·legi Sant Josep - Carmelites Missioneres analitza les zones amb més contaminació acústica de l’escola.

Com a part del seu projecte triennal amb Escoles + Sostenibles i el programa Sssplau, el col·legi Sant Josep va analitzar la contaminació acústica del seu centre amb la participació de l’alumnat. 

 

Inicialment, es va realitzar una enquesta per determinar quins eren els espais del centre on els nens i nenes creien que hi havia més soroll. Els resultats mostren que situen en primer lloc el menjador, seguit del gimnàs i la recepció, amb menys de la meitat dels vots.

 

Posteriorment, es va preguntar en quins llocs de l’escola els agradaria reduir el soroll. Els resultats no s’equiparen en tots els casos als de la primera pregunta. En el cas del menjador, més de la meitat de l’alumnat sí que opinava que s’hauria d’abreujar la contaminació acústica d’aquest espai. No obstant, consideren que les dues altres zones en les què s’hauria de disminuir el soroll són els passadissos i l’aula i no pas al gimnàs o a la recepció que és on creien que n’hi havia més. 

 

Posteriorment, l'alumnat de 2n d’ESO ha liderat aquest projecte fent mesures amb els sonòmetres i han preparat i realitzat diferents activitats per als cursos d’Infantil i Primària. 

 

Els resultats han mostrat que el moment del dia amb màxim nivell de decibels a l’escola (90-100 dB) és a la una del migdia a les escales, coincidint amb l’hora que acaben les classes per anar a dinar. Un quart d’hora més tard, el menjador passa a ser la zona de més soroll i el segon pic de màxim del dia amb 85-90 dB. Altrament, el nivell mínim mesurat es troba a la capella, un espai tranquil on s’han detectat tan sols 34 dB.

2016.03.29.04.Sssplau interna

Per reduir aquesta contaminació acústica i sensibilitzar l’alumnat del nivell de soroll que es genera, ja s’han donat les primeres passes: s’han instal·lat dos dispositius Sssplau (al menjador i a la recepció) que s’encenen quan el soroll és elevat.

 

Gràcies a aquest estudi, ara l’alumnat té més consciència de la contaminació acústica i ha pogut reflexionar sobre com es pot millorar la qualitat en aquest àmbit dins els diferents espais de l’escola.

 

Podeu visualitzar les conclusions i els resultats de l’anàlisi del soroll a l’escola Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia aquí.

 

 

 2016.03.29.04.Sssplau interna 2