Actualitat - Una Escola+Sostenible i Sssh - 08/03/2016

Una Escola+Sostenible i Sssh, Col·legi Sant Josep Gràcia

Projecte triennal “Sant Josep una Escola+Sostenible i Sssh”


Aquest curs ens hem proposat ser una escola més sostenible i més saludable.


Al llarg del primer trimestre vam fer una enquesta als nostres alumnes:


- En quin lloc de l’escola creus que hi ha més soroll?

- Si poguessis reduir el nivell de soroll, en quin lloc del centre ho faries?


Aquests han estat els resultats:


Els alumnes pensen que els llocs on hi ha més soroll són:


73% menjador

31% gimnàs

27% recepció (entrades i sortides)

Els alumnes reduirien el nivell de soroll de:

60% menjador

30% passadissos

28% dins de l’aula


A partir d’aquesta enquesta hem intentat sensibilitzar els nostres alumnes de la importància de reduir la contaminació acústica al col·legi.


Els alumnes de 2n d’ESO han liderat aquest projecte fent mesures amb els sonòmetres i preparant I realitzant diferents activitats per als cursos d’Infantil i Primària.


Per reduir aquesta contaminació acústica ja hem fet les primeres passes: hem instal·lat dos dispositius (al menjador i a la recepció) que s’encenen quan el soroll és elevat.


Si voleu conèixer més sobre les resultats de les enquestes, el dispositiu i les conseqüències negatives que per a la salut pot provocar l’excés de soroll cliqueu aquests documents:


Dispositiu ssssplau


 

Conclusions enquesta contaminació

Una Escola+Sostenible i Sssh, Col·legi Sant Josep Gràcia