Actualitat - ESO - 14/09/2020


Què és l’ESO?

L’ESO és una etapa decisiva en l’itinerari escolar dels nostres alumnes, per a la consolidació i millora dels coneixements, habilitats i destreses adquirides en etapes anteriors i que ha de permetre als alumnes assolir una formació acadèmica i personal sòlida i de qualitat per incorporar-se a estudis posteriors.

És una etapa compromesa en el desenvolupament integral dels alumnes des de les actituds i valors cristians (responsabilitat, constància, esforç, compromís, solidaritat,...) potenciant les seves capacitats cognitives, físiques, crítiques, creatives, afectives,...

 

Què volem aconseguir?

Atès que ens trobem en una etapa evolutiva fonamental per a la consolidació de la personalitat volem proporcionar als nostres alumnes els mitjans necessaris per aconseguir el desenvolupament harmònic de la persona des de les tres dimensions: individual, social i transcendent. Volem que aprenguin a aprendre, a ser persones crítiques, a créixer en la fe, a viure i decidir de forma autònoma i responsable, volem persones compromeses amb la societat i el món que ens envolta.

Desitgem que els nostres alumnes prenguin consciència de les seves possibilitats i dels seus límits i actuar en conseqüència.

 

Com ho fem?

Treballem amb els nostres alumnes des de diferents punts de vista: formació acadèmica, formació en valors, formació sòcio-cultural i esportiva.

S’organitza des d’un model integrador i d’atenció a la diversitat que permet a tots els alumnes progressar fins el seu màxim nivell partint de la seva realitat personal.

Acompanyem i ajudem els nostres alumnes en la seva evolució com a persones per a que puguin desenvolupar totes les capacitats intel·lectuals, habilitats socials i qualitats humanes. Destaquem l’acció tutorial individual i grupal.

Proporcionem els recursos i les estratègies pedagògiques adients segons les característiques de cada alumne.

Promovem l’aplicació de les tecnologies en els processos d’ensenyament aprenentatge, que contribueixen a desenvolupament de les competències bàsiques i com a recurs afavoridor de l’aprenentatge efectiu.

Apostem per una escola multilingüe, (català, castellà, anglès i alemany), esportiva i innovadora.

 

Què fem?

-          Treball cooperatiu.

-          Desdoblaments i grups reduïts i flexibles.

-          Suport i seguiment individualitzat tant en l’àmbit acadèmic com personal.

-          Escola Multilingüe. Auxiliar de conversa, complementària a tots els cursos de l’ESO.

-          Segona llengua estrangera alemany a 3r i 4t.

-          Plans individualitats (NEE, altes capacitats,...)

-          Acció tutorial.

-          Servei d’orientació psicopedagògic.

-          Eduquem i promovem valors cristians en totes les matèries i específicament en el taller de valors.

-          Educació per a la salut, tallers, programes de salut, esports, hàbits saludables.

-          Campanyes solidàries (recollida aliments, joguines, projecte solidari, marató tv3,...).

-          Celebrem festes i tradicions de la nostra cultura (pastorets, jocs florals, ...).

-          Sortides i activitats culturals.

-          Sortida tutorial inici de curs.

-          Activitats i sortides esportives.

-      Activitats complementàries que faciliten l’assoliment de les competències bàsiques sense oblidar la formació    humana i cristiana, teatre, taller lectura, taller d’expressió, dinàmiques de grup, emprenedoria, informàtica, taller d’organització personal, experimentació, ...).

-          Diferents projectes.... Acollidora, familiar, nivell d’exigència.