Actualitat - LLAR INFANTS - 14/09/2020

La nostra Llar d’Infants és un espai educatiu on els més menuts de l’escola viuen, creixen, juguen, aprenen i gaudeixen en un entorn saludable, familiar i molt acollidor.

Què volem aconseguir?
La nostra llar ofereix un espai on els nens i nenes poden desenvolupar els diferents aspectes de la seva personalitat (cognitius, creatius, motrius, afectius, comunicatius i de relació) en un ambient educatiu estimulant, càlid, tranquil, molt proper i de confiança, que es percebut per tothom que entra a la llar.

Com ho fem?
Cada nen és un ésser únic, per la qual cosa ens adaptem a les necessitats de cadascun i respectem les diferències de ritme maduratiu.
La nostra metodologia es basa en la manipulació, l’experimentació i el joc (panera dels tresors, joc heurístic,racons de joc simbòlic) per tal de respondre a les característiques del pensament dels nens de 0-3 anys, que és bàsicament sensorial i motriu.

Què fem?

•    Adaptació progressiva a la Llar.
•    Treballem temes molt propers als nens: estacions de l’any, família, animals …
•    Activitats variades: música, pintura, psicomotricitat, experimentació, joc, contes, hort
•    Sortides al barri (biblioteca, mercat, placeta). I els més grans també visita a una
     granja a final de curs.
•    Ambientació i celebració de les festes tradicionals.
•    Espectacles especials: titelles, audicions, animacions ...
•    Fem participar a les famílies a la vida de la Llar (conta contes).
•    Iniciació, als més grans, d’una segona llengua: l’Anglès, amb personal nadiu.
•    Programa especial per les famílies d’activitats que pretenen acompanyar-les en el procés 
     de creixement dels seus fills i filles (espais de reflexió i debat, recursos).
•    Reunions d’aula sobre temes evolutius i pedagògics
•    Reunions generals sobre diferents temes:període d’adaptació, deixem el xumet, posar
     límits, l’entrada a P-3.
•    Reunions individuals amb la tutora abans d’iniciar la Llar i de seguiment al llarg del 
     curs.