Actualitat - INFANTIL - 14/09/2020

Ed. Infantil, col·legi Sant Josep Gràcia Carmelites Missioneres

A la nostra Educació Infantil, els nens i nenes viuen, creixen, conviuen, són respectats i estimats, aprenen a descobrir, tenir iniciativa, ser creatius, pensar, comunicar-se …

El segon cicle d’Educació Infantil és una etapa vital que treballa les bases del desenvolupament personal, social i intel•lectual dels alumnes.

Què volem aconseguir?

Pretenem que els nostres alumnes desenvolupin les capacitats que els ajudin a créixer integralment com a persones en el món actual. Potenciem l’immens desig de conèixer tot el que ens envolta.

•    Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma
•    Aprendre a pensar i comunicar
•    Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
•    Aprendre a conviure i habitar el món

Com ho fem?
Treballem en un ambient d’afecte i confiança, potenciant l’autonomia, l’autoestima i la integració social dels nens i nenes, respectant les seves característiques personals, els seus interessos i necessitats. Aprenem i creixem tots junts.
Utilitzem una metodologia constructivista, on l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge, proposant activitats globalitzades i significatives. Treballem les múltiples Intel•ligències dels nostres alumnes.
Les tecnologies digitals i de la informació (PDI, ordinador i tabletes) són un recurs didàctic present a totes les aules.
Atenem la diversitat i donem resposta a les dificultats relacionades amb els processos d’aprenentatge o conductuals.

Què fem?

•    Activitats individuals, en petit i gran grup
•    Racons de joc simbòlic a les aules
•    Hort ecològic al pati
•    Projectes de treball
•    Projecte de lectura i escriptura
•    Taller: petits talents científics
•    Anglès: 8 hores setmanals a cada curs. Una llengua més que ens permet treballar de manera natural hàbits,                        música, plàstica, pintura, jocs …
•    Ambientació i celebració de les festes tradicionals.
•    Espectacles a l’escola i sortides
•    Colònies