ESVEDRÀ

La Fundació Cultural Esvedrà és una entitat promoguda per les Carmelites Missioneres, que té com a objectiu potenciar la qualitat d'educació dels seus centres escolars a Catalunya. Legalment constituïda el 1997 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, el Patronat de la Fundació és el seu òrgan gestor.

És una entitat sense ànim de lucre, de tal manera que les aportacions realitzades a la Fundació Esvedrà per les famílies de l'escola es destinen a finançar la millora dels recursos educatius, del material i de les instal·lacions del col·legi.

Anualment, l'equip directiu de l'escola presenta uns projectes de les necessitats més prioritàries i sol·licita la col·laboració de les famílies del centre. Posteriorment s'informa dels projectes realitzats.

Les aportacions de les famílies es consideren indispensables, i són una expressió del compromís amb el projecte i l'estil de l'escola que van escollir per als seus fills.

Les donacions de les famílies computen com a deduccions fiscals, certificació que confirma la legalitat i la transparència de la Fundació Esvedrà.

Actualitat de la Fundació ESVEDRÀ